Thu, 16 Feb 2012 07:00:00 +0100

NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle strida mot tillämpliga regler i sådant land. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har beslutat att avbryta den föreslagna noteringen på NASDAQ OMX First North då efterfrågan inte har varit tillräckligt stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen.


”Vi har upplevt ett stort intresse för Nordic Iron Ore som bolag och för vårt projekt från investerare. Styrelsen har dock beslutat att inte fullfölja erbjudandet och noteringen då förutsättningarna för en ändamålsenlig handel och en positiv eftermarknad har bedömts som otillfredsställande”, säger Christer Lindqvist, Nordic Iron Ores VD och fortsätter: ”Vi kommer nu finansiera vårt projekt på annat sätt och Bolagets framtidsplaner kommer att hållas intakta.”

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och s.k. Lead Manager och Bookrunner i samband med erbjudandet. Avanza Bank har varit Retail Selling Agent. Bird & Bird Advokat är legala rådgivare till Bolaget och har i samband med erbjudandet agerat legala rådgivare till Bolaget tillsammans med Advokatfirman Cederquist.

För ytterligare information kontakta:
Christer Lindqvist, VD i Nordic Iron Ore, telefon 0705-910 483, e-post christer.lindqvist@nordicironore.se
Lennart Eliasson, CFO i Nordic Iron Ore, telefon 0706-405 177, e-post lennart.eliasson@nordicironore.se

Om Nordic Iron Ore
Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna. Nordic Iron Ores etablering och expansionsplan motiveras av stark efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att Bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet. För mer information: www.nordicironore.se

wkr0001.pdf