Styrelse

Tomas Olofsson

Styrelseledamot och ordförande sedan maj 2017
(Styrelsesuppleant 2014 – 2016)

Född: 1968

Övriga uppdrag: VD i Lemont AB, ägare, partner och styrelseledamot i bl a Ludvika Holding AB, Grytänge Invest AB, Fastighets AB Morgårdshammar AB, Datorama AB, Badhusudden AB, A.Rentall AB och Mecapto AB.

Bakgrund: Tomas Olofsson är entreprenör och har 20 års erfarenhet av verkstadsbranschen. Han har utvecklat och byggt upp ett flertal industri-, bemannings- och fastighetsbolag.

Innehav i bolaget: 16 222 509 aktier genom bolag.

 

Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och ägare i Jonas Bengtsson Invest AB. Styrelseledamot i Bengtssons Tidnings AB, Origo Capital AB samt ett flertal uppdrag inom fastighetsprojekt.

Bakgrund: Jonas Bengtsson är partner i BTAB Invest har 15 års erfarenhet från finansbranschen och utveckling av små och medelstora industri- och fastighetsbolag.

Innehav i bolaget: 1 934 165 aktier direkt och 32 730 995 genom bolag

 

Michael Mattsson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1973

Utbildning: Dipl. MSc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Copperstone Resources AB och styrelseledamot i Endomines AB samt Net Trading Group AB.

Bakgrund: Mer än 20 års erfarenhet från aktiemarknaden som professionell investerare, förvaltare och rådgivare inom corporate finance.

Innehav i bolaget: 3 250 162 aktier inklusive kapitalförsäkring