För dig i Ludvika

Historik
Den 17 oktober 2011 bjöd Nordic Iron ore in allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av Ludvika gruvor, att delta i ett samrådsmöte i Folkets hus i Ludvika. Samrådet utgjorde en del i arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet var främst att samla upp de frågor och synpunkter som kan förekomma för att miljöbeskrivningen skulle bli så bra och heltäckande som möjligt.