Undersökningstillstånd

Nordic Iron Ore förfogar över nio undersökningstillstånd som skapar lovande framtidsutsikter för järnmalmsbrytning i Bergslagen: Blötberget, Håksberg och Väsman. Alla undersökningstillstånd har legat till grund för gruvdrift tidigare.