Kalender

Bokslutskommuniké 2017: 13 februari 2018

Delårsrapport första kvartalet 2018: 22 maj 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018: 22 augusti 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018: 22 november 2018