Kalender

Bokslutskommuniké 2016: 17 februari 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017: 22 maj 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017: 25 augusti 2017

Delårsrapport tredje kvartalet 2017: 17 november 2017