Kalender

Bokslutskommuniké 2018:  22 februari 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019: 22 maj 2019

Årsstämma: 22 maj2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019: 22 augusti 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019: 22 november 2019

Bokslutskommuniké 2019:  februari 2020