Kalender

Delårsrapport första kvartalet 2018: 22 maj 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018: 22 augusti 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018: 22 november 2018

Bokslutskommuniké 2018:  februari 2018