Styrelse

Tomas Olofsson

Styrelseledamot och ordförande sedan maj 2017
(Styrelsesuppleant 2014 – 2016)

Född: 1968

Övriga uppdrag: VD i Lemont AB, ägare, partner och styrelseledamot i bl a Ludvika Holding AB, Grytänge Invest AB, Fastighets AB Morgårdshammar AB, Datorama AB, Badhusudden AB, A.Rentall AB och Mecapto AB samt  Svanströms Lackeringar AB, Rondic Invest AB, Findity AB och Companyexpence Svenska AB.

Bakgrund: Tomas Olofsson är entreprenör och har 20 års erfarenhet av verkstadsbranschen. Han har utvecklat och byggt upp ett flertal industri-, bemannings- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 2 929 350 aktier genom bolag samt 5 419 913 teckningsoptioner.

Jonas Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Zensum AB, Kiai Fastigheter AB och JB Defense AB. Styrelseledamot i Bengtssons Tidnings AB med dotterbolag  och  Jonas Bengtsson Invest AB, samt ett flertal uppdrag inom fastighetsprojekt.

Bakgrund: Jonas Bengtsson är partner i BTAB Invest har 15 års erfarenhet från finansbranschen och utveckling av små och medelstora industri- och fastighetsbolag.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 374 361 aktier direkt och 5 724 214 genom bolag samt 11 815 052 teckningsoptioner.

Michael Mattsson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1973

Utbildning: Dipl. MSc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Copperstone Resources AB och styrelseledamot i Endomines AB samt Net Trading Group AB.

Bakgrund: Mer än 20 års erfarenhet från aktiemarknaden som professionell investerare, förvaltare och rådgivare inom corporate finance.

Oberoende av bolaget och dess ledning/Icke oberoende av större aktieägare

Innehav i bolaget: 700 197 aktier inklusive kapitalförsäkring samt 1 549 181 teckningsoptioner.

Gösta Bergman

Styrelseledamot sedan augusti 2018

Född: 1950

Utbildning: LL.B från Stockholms Universitet

Övriga uppdrag: Ägare av Advokatfirman Bergman & Partners AB. Styrelseordförande i OptiMobile AB.

Bakgrund: Affärsjurist sedan 1978 med erfarenhet från ett antal större bolag såsom Ericsson, Unisys, Ovako Steel och styrelseordförande i Grängesberg Iron AB.

Oberoende av bolaget och dess ledning samt av större aktieägare

Innehav i bolaget: