Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 29 juni 2018 av 9 913 personer och företag, varav de tre största ägarna var familjen Bengtsson och Ludvika Holding AB samt Copperstone Resources AB.

 

Bengtssons Tidnings AB
32 730 995 25,98%
Copperstone Resources AB
16 370 000 12,99%
Ludvika Holding AB
16 336 954 12,97%
Nord Fondkommission AB 5 574 702 4,42%
Garden Growth Industries AB 4 350 000 3,45%
 Emil Nilsson 4 185 000 3,32%
 Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 2 974  097 2,36%
Väsman Invest 2 022 030 1,60%
Jonas Bengtsson 1 934 165 1,53%
Jan Blomquist 1 349 772 1,07%
Övriga aktieägare
38 178 935 30,30%
Totalt
126 006 650
100%