Aktien

Aktieinformation

Nordic Iron Ore har ansökt om notering av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 på Nasdaq First North Stockholm.

Kortnamn         NIO
ISIN-kod          SE0011528017
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2018/2019: SE0011281690

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

Bolagets Certified Adviser är Wildeco

Tel + 46 8 545 271 00

Ägarkretsen bestod den 24 augusti 2018 av 9 913 personer och företag, varav de tre största ägarna var familjen Bengtsson och Ludvika Holding AB samt Copperstone Resources AB.

 

Bengtssons Tidnings AB
5 728 166 28,77%
Ludvika Holding AB
2 929 397 14,76%
Copperstone Resources AB
1 951 228 9,80%
Michael Mattsson 746 799 3,75%
Emil Nilsson 558 000 2,80%
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 449 343 2,26%
Garden Growth Industries AB 435 000 2,18%
Nord Fondkommission AB 392 450 1,97%
Jonas Bengtsson 374 361 1,88%
Väsman Invest 327 005 1,64%
Övriga aktieägare
6 018 024 30,23%
Totalt
19 909 775
100%