Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 31 december 2017 av 3 461 personer och företag, varav de tre största ägarna var familjen Bengtsson och Ludvika Holding AB samt Copperstone Resources AB.

 

Bengtssons Tidnings AB
32 730 995 29,85%
Ludvika Holding AB
16 222 509 14,80%
Copperstone Resources AB 11 157 684 10,18%
Garden Growth Industries AB 4 350 000 3,97%
 Emil Nilsson 4 185 000 3,82%
 Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 3 095 097 2,82%
Nord Fondkommission AB 2 343 024 2,14%
Väsman Invest 2 022 030 1,84%
Jonas Bengtsson 1 934 165 1,76%
Jan Blomquist 1 349 772 1,23%
Övriga aktieägare
30 246 374 27,59%
Totalt
109 636 650
100%