Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 31 oktober 2019 av 7 171 personer och företag, varav de två största ägarna var Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB.

Bengtssons Tidnings AB 5 724 214 28,65%
Ludvika Holding AB 2 963 350 14,83%
Skålpussen AB 790 000 3,95%
Kopparinvest AB 631 544 3,16%
Emil Nilsson 568 004 2,84%
Nord Fondkommission AB 566 667 2,84%
Avanza Pension 384 461 1,92%
Christer Lindqvist 380 234 1,90%
Jonas Bengtsson 374 361 1,87%
Johan Flink 221 500 1,11%
Björn Israelsson 215 670 1,08%
Övriga aktieägare 6 988 679 34,98%
Totalt 19 978 194 100%