Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 29 mars 2019 av 8 678 personer och företag, varav de tre största ägarna var familjen Bengtsson och Ludvika Holding AB samt Copperstone Resources AB.
Bengtssons Tidnings AB
5 724 214 28,75%
Ludvika Holding AB
2 963 350 14,88%
Copperstone Resources AB
 1 735 483 8,72%
Nord Fondkommission AB 668 126 3,36%
Emil Nilsson 568 004 2,85%
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 519 510 2,61%
Jonas Bengtsson 374 361 1,88%
Väsman Invest 325 240 1,63%
Garden Growth Industries AB 228 254 1,15%
Övriga aktieägare
6 803 233 34,17%
Totalt
19 909 775
100%