Ägarförhållanden

Ägarkretsen bestod den 28 juni 2019 av 8 422 personer och företag, varav de två största ägarna var Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB.

Bengtssons Tidnings AB 5 724 214 28,65%
Ludvika Holding AB 2 963 350 14,83%
Skålpussen AB 790 000 3,95%
Kopparinvest AB 631 544 3,16%
Nord Fondkommission AB 596 667 2,99%
Emil Nilsson 568 004 2,84%
Günther&Wikberg Kapitalförvaltning AB 519 510 2,60%
Jonas Bengtsson 374 361 1,87%
Christer Lindqvist 360 604 1,80%
Väsman Invest AB 325 240 1,63%
Björn Israelsson 202 775 1,01%
Övriga aktieägare 6 921 925 34,65%
Totalt 19 978 194 100%