Nordic Iron Ore producerar högkvalitativt järnmalmskoncentrat vid metallurgiska försök i pilotskala

Som en del av den pågående genomförbarhetsstudien för ett återupptagande av driften i Blötbergets gruva i Ludvika har Nordic Iron Ore nyligen genomfört metallurgiska försök i pilotskala vid GTK:s provningsanläggning i Finland. Ett större bulkprov med representativ järnmalm togs ut från Blötberget. Av detta blandades 20 ton testmaterial  för pilot­skaleförsök. Provmaterialet från Blötberget visade sig vara väl lämpat för anrikning med konventionell processutrustning omfattande krossning, malning, magnetisk separation, spiral­klassificering och flotation. Försöken resulterade i cirka 8 ton magnetit- och hematitkoncentrat, som vid blandning resulterade i en produkt med > 70 % Fe och låg halt av gråbergsmineral (se nedan för detaljer). Detta koncentrat finns nu tillgängligt för potentiella kunder att testa och bedöma lämpligheten för de egna tillverknings­processerna.

Produktens kvalitet tillhör de högsta som går att uppbringa på järnmalms­marknaden, och den bör vara attraktiv för den närliggande europeiska marknaden.

”Resultaten är mycket uppmuntrande och utgör en betydelsefull milstolpe i projektet, eftersom de visar att vi kan förväntas kunna producera en nischprodukt av hög kvalitet till konkurrenskraftig kostnad, vilket är särskilt viktigt i dagens utmanande marknadssituation. De positiva effekterna från minskad miljöpåverkan och bättre driftsekonomi för de framtida kunder som planerar att använda vår produkt är ytterligare viktiga fördelar”, säger Paul Marsden,  Nordic Iron Ore AB.