Samarbete med ERA-MIN

Det EU-finansierade projektet ERA-MIN är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Nordic Iron Ore, den norska industrikoncernen Yara samt forskare från Finlands geologiska undersökningar GTK. Studierna finansieras delvis också av Vinnova och Sveriges geologiska undersökning SGU.

Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – Bolaget tillförs 18,9 MSEK

Antalet aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) ökar genom Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) från 17 623 213 till 36 545 550 aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 18 922 337 aktier, varav 14 837 741 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 68,2 … Fortsätt läsa Nordic Iron Ores företrädesemission har genomförts – Bolaget tillförs 18,9 MSEK

Nordic Iron Ore producerar högkvalitativt järnmalmskoncentrat vid metallurgiska försök i pilotskala

Som en del av den pågående genomförbarhetsstudien för ett återupptagande av driften i Blötbergets gruva i Ludvika har Nordic Iron Ore nyligen genomfört metallurgiska försök i pilotskala vid GTK:s provningsanläggning i Finland. Ett större bulkprov med representativ järnmalm togs ut från Blötberget. Av detta blandades 20 ton testmaterial  för pilot­skaleförsök. Provmaterialet från Blötberget visade sig vara … Fortsätt läsa Nordic Iron Ore producerar högkvalitativt järnmalmskoncentrat vid metallurgiska försök i pilotskala